Łączna liczba wyświetleń

czwartek, 26 marca 2009

Co to podatki ?? - Grupa II
Na dzisiejszych zajęciach poznaliśmy historię podatków w starożytności i średniowieczu a także historię PIT-u. Podatki można podzielić na dochodowe, majątkowe, od towarów i usług, akcyzowe i od gier. Wykonaliśmy drzewo, które symbolizuje państwo. W koronie wkleiliśmy dobra i usługi finansowane z podatków, a w korzeniach źródła pochodzenia tych podatków. Poznaliśmy skale podatkowe i porównywaliśmy zmiany na przełomie kilkunastu lat. Rozwiązywaliśmy też proste zadania, korzystając ze skal obowiązujących w tym roku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz