Łączna liczba wyświetleń

wtorek, 31 marca 2009

Grupa I podczas obserwacji procesu krystalizacji i jego efektówObejrzałyśmy dzisiaj naszą hodowlę kryształów. Większość z nich musi jeszcze trochę podrosnąć.Największe kryształy udało nam się wyhodować z azotanu (V) potasu, czyli saletry potasowej.Powyżej ich zdjęcia.Dowiedziałyśmy się też, że istnieje odrębna dziedzina chemii zajmująca się tylko i wyłącznie badaniem kryształów - krystalografia. Wykonałyśmy też kartę naszego azotanu (V) potasu, ale niestety baterie w aparacie okazały się zbyt słabe, by je sfotografować.


czwartek, 26 marca 2009

Co to podatki ?? - Grupa II
Na dzisiejszych zajęciach poznaliśmy historię podatków w starożytności i średniowieczu a także historię PIT-u. Podatki można podzielić na dochodowe, majątkowe, od towarów i usług, akcyzowe i od gier. Wykonaliśmy drzewo, które symbolizuje państwo. W koronie wkleiliśmy dobra i usługi finansowane z podatków, a w korzeniach źródła pochodzenia tych podatków. Poznaliśmy skale podatkowe i porównywaliśmy zmiany na przełomie kilkunastu lat. Rozwiązywaliśmy też proste zadania, korzystając ze skal obowiązujących w tym roku.

wtorek, 24 marca 2009

Lekcja pod hasłem podatki.


Celem dzisiejszej zajęć było wzbogacenie naszej wiedzy o podatkach.Na portalu edukacyjnym NBP obejrzałyśmy film dotyczący rodzajów opodatkowania.

Nasze wnioski to:


Światem rządzi pieniądz.


Urząd skarbowy dopilnuje aby wszystkie należne podatki trafiły do skarbu państwa.


W dobie kryzysu wszyscy muszą zaciskać pasa.