Łączna liczba wyświetleń

sobota, 30 maja 2009

wtorek, 26 maja 2009

Grupa I Obserwuje proces plazmolizy w komórkach moczarki kanayjskiej.


Dzisiaj Pani Renata przyniosła w słoiku fragment moczarki kanadyjskiej. Wykonałyśmy z niej preparaty z wodą, z roztworem soli kuchnnej czyli NaCl oraz cukru czyli sacharozy, a następnie obserwowałyśmy co dzieje się z komórkami moczarki w obecności tych roztworów. A działo się wiele, komórki kurczyły się, rozwarstwiały, zmieniały kształt. Okazało sie, że jest to zjawisko zwane PLAZMOLIZĄ.Z wielkim zainteresowaniem obserwowałyśmy zachodzące w obrazie mikroskopowym zmiany.

Angelika rysuje obserwowane w mikroskopie obrazy.

Ania sprawdzała , czy Angelika poprawnie rysuje ? Czy ma odpowiedniej twardości ołówek, właściwe pisaki ? itp. itd. Ania chyba nadaje się na farmaceutkę - to wręcz aptekarska dokładność !

Angelika z precyzją architekta narysowała obserwowane pod mikroskopem zjawisko plazmolizy. Twierdzi,że tą umiejętność odziedziczyła po tacie, który faktycznie jest architektem.

czwartek, 21 maja 2009

Mikroskopowanie w grupie IIwtorek, 19 maja 2009

Preparowanie i mikroskopowanie - Grupa Iwtorek, 12 maja 2009

Grupa I i handel międzynarodowy - eksport, import.


Już w starożytności ludzie wymieniali się „nadwyżką” produkcji. Tak rodził się handel międzynarodowy.

Największy udział w handlu międzynarodowym mają najbogatsze i największe kraje świata.


Finansiści skrupulatnie wyliczają bilans handlowy.


Eksportowane i importowane towary docierają do odbiorców drogą lotniczą, morską i handlową.