Łączna liczba wyświetleń

czwartek, 18 czerwca 2009

Grupa ll : handel międzynarodowy oraz Unia Europejska, Walutowa i Euro


;))Poznaliśmy historię powstawania Unii Europejskiej, jak również dowiedzieliśmy się czym jest unia walutowa i jak funkcjonuje wspólna waluta EURO.
Wykonaliśmy także plakat zamieszczony poniżej:


Na dzisiejszych zajęciach omuwiliśmy zagadnienia związane z handlem zagranicznym, między innymi motywy prowadzenia wymiany międzynarodowej, a także skutki zerwania kontaktów gospodarczych z innymi krajami.

wtorek, 16 czerwca 2009

Grupa II - Globalizacja i gra Akquire

Wg. Giddens'a (1995) - globalizacja jest procesem polegającym na intesyfikowaniu społecznych relacji w skali ogólnoświatowej, a zasiek i gęstość tych relacji duza jak obecnie.
Byłoby jednak błędem sprowadzanie globalizacji do postepu w dziedzinie tecghnologii, a przede wszystkim w technologiachkomunikacyjnej i informacyjnej. Juz w XIX w. nowe technologie (szczególnie maszyna parowa i telegraf) sprawiły, że relacje społeczne i godpodarcze w skali globalnej uległy zintensyfikowaniu. Jednak i nternet i zwiazana z nim rewolucja informacyjna ma daleko większy wpływ na przemiany społeczne i kulturowe na świecie, niż wczesniejsze technologie komunikacyjne.

Coraz łatwiej jest przemieszczać w nawet dalekie odległości


Szerszy dostep do informacji zwiększa szanse edukacyje dzieci w odległych regionach świata; ułatwia kontakty między ludzkie; mamy też łatwiejszy dostęp do wielu podstawowych usług.Świat jest "usieciowoiony" poprzez satelity krązące wokół Ziemi. Stał się globalna "wiską".poniedziałek, 15 czerwca 2009

Grupa I - Globalizacja

Globalizacja jest pojęciem używanym do opisywania zmian w społeczeństwach i gospodarce światowej, które wynikają z gwałtownego wzrostu międzynarodowej wymiany handlowej i kulturowej. Opisuje zwiększenie wymiany informacyjnej, przyśpieszenie i spadek cen transportu, a także wzrost handlu międzynarodowego oraz inwestycji zagranicznych spowodowanych znoszeniem barier oraz rosnących współzależności między państwami.
Ruch antyglobalistyczny – ruch społeczno-polityczny aktywny w większości państw świata, różnorodny ideowo i niejednolity organizacyjnie. Za cel stawia sobie radykalną zmianę obecnych stosunków ekonomicznych, ekologicznych i społecznych, poprzez m.in. budowanie globalnego społeczeństwa obywatelskiego.

poniedziałek, 8 czerwca 2009

inwestujemy w nieruchomości - gra AquireDługo analizowałyśmy zasady gry.

W końcu ruszyłyśmy do przodu. ;)

Nie jesteśmy pewne czy do końca dobrze grałyśmy w tę grę, mamy nadzeje, że na obozie pomoze nam pani Barbara Lubas.

poniedziałek, 1 czerwca 2009

Grupa I - Unia Europejska, Unia Walutowa, Euro...

Na dzisiejszych zajęciach poznałyśmy historię Unii Europejskiej. Następnie rozwiązałyśmy test podsumowujacy naszą wiedze o UE.

Na stronach internetowych obejrzałyśmy prezentację dotyczacą Unii Walutowej oraz korzyści z niej płynących. A oto kilka slajdów z tej prezentacji.O ile wszystko dobrze pójdzie , a kryzys nam w tym nie przeszkodzi to w 2012 r na tej mapie Polska będzie oznaczona kolorem czerwonym- będziemy w strefie Euro.