Łączna liczba wyświetleń

wtorek, 16 czerwca 2009

Grupa II - Globalizacja i gra Akquire

Wg. Giddens'a (1995) - globalizacja jest procesem polegającym na intesyfikowaniu społecznych relacji w skali ogólnoświatowej, a zasiek i gęstość tych relacji duza jak obecnie.
Byłoby jednak błędem sprowadzanie globalizacji do postepu w dziedzinie tecghnologii, a przede wszystkim w technologiachkomunikacyjnej i informacyjnej. Juz w XIX w. nowe technologie (szczególnie maszyna parowa i telegraf) sprawiły, że relacje społeczne i godpodarcze w skali globalnej uległy zintensyfikowaniu. Jednak i nternet i zwiazana z nim rewolucja informacyjna ma daleko większy wpływ na przemiany społeczne i kulturowe na świecie, niż wczesniejsze technologie komunikacyjne.

Coraz łatwiej jest przemieszczać w nawet dalekie odległości


Szerszy dostep do informacji zwiększa szanse edukacyje dzieci w odległych regionach świata; ułatwia kontakty między ludzkie; mamy też łatwiejszy dostęp do wielu podstawowych usług.Świat jest "usieciowoiony" poprzez satelity krązące wokół Ziemi. Stał się globalna "wiską".Brak komentarzy:

Prześlij komentarz